Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282364-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử, gửi theo đường bưu điện đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống (trừ Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, VietGAP hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh); cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện VSTY (có hiệu lực trong thời gian 03 năm) nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính), gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trong trường hợp đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện VSTY, trước 01 tháng đến ngày hết hạn cơ sở phải nộp hồ sơ về Chi cục)
Bước 2: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, phòng chuyên môn xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa;
Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận điều kiện VSTY nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận điều kiện VSTY thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại).
Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y;
Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở
Tải về
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cơ sở đang hoạt động 936.000 đồng/lần
Phí thẩm định cơ sở mới thành lập 990.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282364-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23