Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282368-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử, gửi theo đường bưu điện đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các các cơ sở chăn nuôi động vật tập trung (trừ Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, VietGAP hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh); cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; cơ sở sản xuất, kinh doanh động vật thủy sản thương phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú yđề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (do bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP) có thể nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính), gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Bước 2: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTPcủa cơ sở, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTPcho cơ sở. Trường hợp không cấp lại, Chi cục trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTPđã cấp, trừ trường hợp bị mất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí 500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282368-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27