Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282372-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email: cctybptchc@gmail)com) tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (do bị rách, cũ nát hoặc bị mất) nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email cctybptchc@gmail)com) về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Bước 2: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú ycấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật bị mất phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.
Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị;
Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật đã cấp, trừ trường hợp bị mất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở chăn nuôi cấp xã
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282372-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27