Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282428-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phát triển Nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, chủ rừng (nếu di dân ra khỏi rừng), chủ đầu tư
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển Nông thôn.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có liên quan làm hồ sơ gửi đến Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT.
Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ Kiểm tra danh sách trích ngang các hộ di dân theo từng đối tượng)
+ Lập biên bản giao nhận hộ di dân thực đến vùng dự án.
+ Phối hợp với chủ dự án bố trí các hộ di dân vào khu dân cư theo sơ đồ đã được thẩm tra, nghiệm thu;
+ Giải quyết chính sách hỗ trợ đầu đến cho các hộ di dân thực đến vùng dự án theo qui định hiện hành.
+ Hoàn thiện các biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ, sổ sách để thanh quyết toán, lập báo cáo sau mỗi đợt chuyển dân. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ đợt nhận dân và chuẩn bị đợt nhận dân tiếp theo.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
Hồ sơ dự án hoặc hồ sơ vùng di dân đến.
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (mẫu số 02 quy định tại TT 14/2010).
Danh sách trích ngang các hộ di dân (mẫu 03 quy định tại TT 14/2010).
Quyết định của UBND cấp có thẩm quyền tương đương về việc bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án (mẫu 04 quy định tại TT 14/2010).
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến áp dụng cho nội vùng dự án (mẫu 09 quy định tại TT 14/2010).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến
Tải về
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Quyết định của ủy ban nhân dân huyện (thị xã) về việc bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc xã nhận dân xen ghép
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di dân trong vùng dự án - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282428-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28