Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282465-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm lâm huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị chủ rừng, cơ quan quản lý lâm nghiệp, môi trường, thú y
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (đối với thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành).
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 47 (Giấy phép có thời hạn không quá 30 ngày).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường đăng ký tại cơ quan Kiểm lâm sở tại (riêng địa bàn thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành đăng ký tại Chi cục Kiểm lâm).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan Kiểm lâm sở tại phải xem xét, xác nhận những thông tin trong hồ sơ bằng văn bản. Hồ sơ và văn bản xác nhận gửi về Chi cục Kiểm lâm làm căn cứ để thẩm định)
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết.
Bước 2: Thẩm định và cấp giấy phép khai thác.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do cơ quan Kiểm lâm sở tại chuyển đến, Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định) Hội đồng thẩm định do Chi cục Kiểm lâm là Chủ tịch, bao gồm: đại diện chủ rừng, cơ quan quản lý lâm nghiệp, môi trường, thú y.
Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác, báo cáo đánh giá quần thể; lập biên bản thẩm định; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác.
Trong thời hạn 03 này làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp giấy phép khai thác.
Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác theo mẫu số 01; bản chính thuyết minh phương án khai thác theo mẫu số 02; bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường đề nghị khai thác từ tự nhiên theo mẫu số 03, ban hành kèm theo Thông tư số 47.
Báo cáo đánh giá quần thể do tổ chức được pháp luật quy định có chức năng điều tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học về lâm nghiệp, sinh học lập.
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức; bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
Bản chính giấy chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng hoặc hợp đồng hợp tác với chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không đồng thời là chủ rừng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường
Tải về
Mẫu đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
Mẫu thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282465-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23