Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282467-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện hoặc Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện hoặc Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ nuôi gấu nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm huyện hoặc Chi cục Kiểm lâm (trường hợp trại nuôi gấu ở thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ nuôi gấu nộp hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu tại Hạt Kiểm lâm huyện. Riêng thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành, chủ nuôi gấu nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu: thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định).
Bước 3: Thời gian cấp giấy phép vận chuyển gấu: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.
Bước 4: Tiếp nhận gấu: Chủ nuôi gấu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận để đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo VI ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BNNPTNT ngày 06/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế Quản lý gấu nuôi).
Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển.
Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm hoặc Chi cục Kiểm lâm (đối với trại nuôi gấu ở Đồng Xoài và Chơn Thành) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi).
Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Đơn đề nghị vận chuyển gấu (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BNNPTNT ngày 06/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế Quản lý gấu nuôi);
Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị vận chuyển gấu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25