Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282641-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi văn bản mời thầu đến nhà thầu có năng lực.
Bước 2: Tiến hành thương thảo hợp đồng.
Bước 3: Lập tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn
- Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền (02 phô tô);
Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
Biên bản thương thảo hợp đồng (02 bản chính);
Hồ sơ Năng lực của nhà thầu;
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lựa chọn nhà thầu tư vấn: khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công; báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công ; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ so dự thầu (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).Theo hình thức chỉ định thầu rút gọn - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282641-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24