Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282656-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện:
- Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;
- Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
- Phương tiện giao thông;
- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;
- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;
- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.
Đơn đề nghị thẩm định quảng cáo, phụ lục mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư 10 /2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bản sao chụp; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chứng giấy chứng nhận hợp quy; Thông báo tiếp nhận hợp quy do địa phương nơi doanh nghiệp có nhà máy tiếp nhận.
Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự……….)
Tên phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, giống cây trồng;
Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến;
Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ bản giấy hoặc bản điện tử.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thẩm định quảng cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận hội thảo, quảng cáo phân bón - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282656-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30