Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282658-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế ...)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền theo quy định) Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: UBND cấp huyện giao cho phòng chuyên môn có liên quan (Phòng Nông nghiệp và và PTNT/ Phòng Kinh tế ...) thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình trình UBND cấp huyện cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trạng trại) UBND cấp huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: UBND xã nhận kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện trả cho tổ chức, cá nhân.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp (nếu cấp đổi, cấp lại)
Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại (cấp đổi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282658-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21