Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282672-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp & PTNT.Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình UBND cấp huyện ra quyết định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quyết định phê duyệt phương án khai thác rừng.
Tờ trình đề nghị cấp phép khai rừng tự nhiên của chủ rừng;
Thuyết minh thiết kế khai thác chọn;
Phiếu bài cây khai thác;
Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã và bản đồ khu khai thác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng tự thiên phục vụ nhu cầu hàng năm trong trường hợp không đủ điều kiện khai thức chính - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282672-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18