Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282673-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản bàn giao vị trí.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng xin thuê đất đến liên hệ chủ rừng.
Bước 2: Nộp các giấy tờ có liên quan tại chủ rừng.
Bước 3: Nhận kết quả tại chủ rừng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh.
Văn bản chấp thuận vị trí của UBND tỉnh.
Quyết định phê duyệt hiện trạng rừng của Sở NN & PTNT.
Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi của UBND tỉnh.
Báo cáo tác động TNMT của UBND tỉnh.
Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác của Sở NN & PTNT.
Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
24