Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282674-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Gởi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ theo dõi giao khoán quản lý bảo vệ rừng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nhận khoán đến chủ rừng nhận mẫu đơn.
Bước 2: Kê khai đơn theo biểu mẫu.
Bước 3: Xác nhận đơn tại địa phương nơi có rừng.
Bước 4: Nộp đơn và các giấy tờ có liên quan tại chủ rừng.
Bước 5: Nhận kết quả tại chủ rừng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn xin nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện giao khoán đất
Tải về
Đơn xin giao khoán đất
Tải về
Mẫu hợp đồng giao khoán sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản
Tải về
Mẫu nội dung trang bìa tài liệu Hồ sơ giao, nhận khoán
Tải về
Trích đo địa chính thửa đất
Tải về
Trích lục thửa đất từ hồ sơ địa chính
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
41