Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282676-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ giao khoán đất lâm nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nhận khoán đến chủ rừng nhận mẫu đơn, kê khai đơn theo biểu mẫu có xác nhận đơn tại địa phương nơi cư trú nơi có đất.
Bước 2: Nộp đơn và các giấy tờ có liên quan tại chủ rừng để xét duyệt đối tượng giao khoán.
Bước 3: Niêm yết danh sách tại địa phương có đất giao khoán.
Bước 4: Chủ rừng đo đạc đất đai, lập hợp đồng giao khoán và bàn giao vị trí nhận khoán.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn xin giáo khoán đất lâm nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giáo khoán đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282676-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17