Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-004391-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận. Địa chỉ: số 16 Cường Để, Phan Thiết, Bình Thuận.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
Bản khai xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị tương ứng
Bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số Tính theo lọai đài và mức dải băng tần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-004391-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Thông tin – truyền thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18