Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-004500-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và trả kết quả Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý GCNQSDĐ, Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện hoặc cấp xã (gọi tắt là Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận.
a) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc, Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch Sử dụng đất (SDĐ) chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch SDĐ đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch SDĐ chi tiết; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính (HSĐC);
b) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm trích sao hồ sơ địa chính gửi Phòng TN&MT cấp huyện; gửi số liệu địa chính cho Cơ quan thuế để xác định NVTC;
c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho chuyển MĐSDĐ;
d) Trong thời hạn không quá sáu (06) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho chuyển MĐSDĐ và gửi kết quả đến Phòng TN&MT cấp huyện;
e) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm chỉnh lý GCNQSDĐ theo quyết định cho chuyển MĐSDĐ; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; trao GCNQSDĐ cho NSDĐ đã hoàn thành NVTC; gửi bản lưu giấy chứng nhận đã chỉnh lý và toàn bộ hồ sơ đã giải quyết cho VPĐKQSDĐ trực thuộc lưu hồ sơ và chỉnh lý HSĐC.
Bước 3: Trả kết quả tại Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất)
Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất (nếu có)
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng dất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển MĐSDĐ (Mẫu số 11/ĐK)
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ): đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai tiền thuê đất, (mẫu số 01/TMĐN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký chứng nhận biến động về đất đai - Hộ gia, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã: 15.000 đồng/1 lần; - Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại: 10.000 đồng/1 lần.
Phí thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-004500-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36