Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-004595-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận. Địa chỉ: số 16 Cường Để, Phan Thiết, Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, đơn vị
Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí của cấp có thẩm quyền)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền
Hồ sơ mời thầu theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ mời thầu trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-004595-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36