Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-004803-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chi trả chế độ trực tiếp cho học sinh, sinh viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ: Bản cam kết của học sinh, sinh viên; Bản sao hộ khẩu thường trú của bản thân (có chứng thực); Bản sao Giấy báo nhập học năm đầu triên; Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học (nếu cử tuyển); Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên đang học tại trường (do nhà trường cấp); Bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong năm (có xác nhận của Phòng đào tạo học khoa đào tạo của nhà trường); Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, con gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) là người dân tộc thiểu số (nếu có)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc số 408 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc (408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Ban cam kết viết tay của học sinh, sinh viên (có ý kiến của cha mẹ, hoặc người bảo hộ), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Dân tộc (Dân tộc – Tôn giáo) nay là Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, xã
Bản sao hộ khẩu thường trú của bản thân (có chứng thực)
Bản sao Giấy báo nhập học năm đầu triên
Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học (nếu cử tuyển)
Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên đang học tại trường (do nhà trường cấp)
Bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong năm (có xác nhận của Phòng đào tạo học khoa đào tạo của nhà trường)
Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, con gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) là người dân tộc thiểu số (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chi trả chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 75 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Quyết định 09-QĐ/UBND - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-004803-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24