Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005041-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi hai (22) ngày làm việc kể từ ngày Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận.
a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Phòng TN&MT nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển lên, Phòng TN&MT xem xét, thẩm định, kiểm tra thực địa và trình Ủy ban nhân dân huyện gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì Phòng TN&MT sẽ có văn bản yêu cầu cá nhân xin phép chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho cá nhân và có văn bản nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép.
b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Phòng TN&MT trình, Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc gia hạn hoặc không gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho Phòng TN&MT.
c) Trong thời gian không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định gia hạn giấy phép khai thác, hoặc văn bản nêu lý do không gia hạn giấy phép, Phòng TN&MT thông báo cho bên xin gia hạn giấy phép biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính. hoặc nhận lại hồ sơ.
d) Sau khi cá nhân được gia hạn giấy phép thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. (lệ phí gia hạn giấy phép), Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trao giấy phép cho cá nhân có nhu cầu
Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đơn xin thuê đất để khai thác khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ hiện trạng vị trí xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Bản sao giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp lần trước
Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản kể từ lần được cấp phép gần nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn phép khai thác khoáng sản 2.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005041-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34