Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005521-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế cấp huyện (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Ủy ba nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ngư dân khi mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm thuyền viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục 7 cùa Biểu mẫu này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ cho Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện) để lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về danh sách và mức hỗ trợ cho ngư dân. Thời gian thực hiện từ năm 2008 – 2010
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tàu đánh bắt hải sản và tàu dịch vụ hậu cần có công suất từ 40 CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, có Giấy phép khai thác hải sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tham gia mua bảo hiểm thân tàu
Thuyền viên làm việc trên tàu cá, tàu dịch vụ không phân biệt công suất, đã hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, có Giấy phép khai thác hải sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tham gia mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển
Bản sao có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ:
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động của tàu cá (đối với tàu từ 20 CV trở lên, còn hiệu lực).
+ Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy sản, còn hiệu lực).
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên (Mẫu số 02)
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005521-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Bảo hiểm, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28