Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005540-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn; trường hợp từ chối cấp có văn bản thông báo nêu rõ lý do trong vòng 3 ngày làm việc. 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi công văn cho thương nhân yêu cầu hòan thiện hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - Thành Phố Phan Thiết
Bước 3: - Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đề nghị cấp lại (gia hạn) giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Hồ sơ quy định theo Mục 1 phần I nói trên, giấy phép đang sử dụng và những bổ sung thay đổi (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thẩm định cấp lại giấy phép 1.500.000 đồng/lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005540-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32