Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005904-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế họach và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 23 ngày. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc Sở Công Thương gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn một lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ và phí thẩm định tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển nộp hồ sơ và phí thẩm định cho Sở Công Thương
Bước 3: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (để thông báo lại cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ) về tính hợp lệ của hồ sơ. Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tạo cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép
Bước 4: - Trả kết quả và nộp lệ phí cấp giấy phép tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân: giấy phép đầu tư, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách đơn vị, chi nhánh trực thuộc (nếu có)
Giấy phép hoạt động điện lực (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo phụ lục 2a), kèm theo bản hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn
+ Lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng: Tổ chức tư vấn phải có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hóa, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tư vấn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV và đã tham gia thực hiện ít nhất 1 dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
+ Lĩnh vực tư vấn giám sát thi công: Tổ chức tư vấn phải có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất 1 công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
Danh sách hợp lệ các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì tham gia thực hiện trong 5 năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực 700.000đồng/giấy phép
Phí thẩm định 800.000 đ/lĩnh vực. * Trường hợp từ 2 lĩnh vực trở lên: PTĐ = P1+0,4Pi Trong đó: P1 là phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép; Pi là phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại. 0,4 là hệ số điều chỉnh. * Không hoàn trả phí thẩm định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005904-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19