Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005987-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ tàu cá chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản tại Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện). Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện) tiến hành đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản cho ngư dân
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện) cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép :
+ Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng;
+ Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận.
Các trường hợp sau đây được xét đổi Giấy phép :
+ Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động;
+ Giấy phép đã được gia hạn ba lần.
Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép) , kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp, đổi Giấy phép khai thác thuỷ sản - Cấp lại : 20.000 đồng/lần - Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép: 40.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005987-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
55