Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-008085-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập Hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp Huyện. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập hộ kinh doanh bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp Huyện
Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Giấy đề nghị đăng ký đăng ký hộ kinh doanh
Bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình
Đối với trường hợp nhóm cá nhân đăng ký thành lập, hồ sơ kèm theo: Danh sách cá nhân góp vốn thành lập; Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh
* Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, hồ sơ kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
* Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định, hồ sơ kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký đăng ký hộ kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh 100.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-008085-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19