Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-008650-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý - Đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp phải bổ túc hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận chỉ được yêu cầu bổ túc hồ sơ (một lần) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị cấp huyện
Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo phòng phân hồ sơ cho chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ. Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đáp ứng quy định chuyên viên xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký duyệt theo thẩm quyền. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sửa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết Phòng sẽ có công văn trao đổi thông tin chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho công dân
Bước 4: Hồ sơ sau khi được Phòng thẩm định xử lý (Có tờ trình, phiếu chuyển thông tin nhà đất và phôi của Giấy chứng nhận) chuyển lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính)
Giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở (gồm 01 bản chính và 01 bản sao hoặc 2 bản phô tô đã được chứng thực).
- Trường hợp người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có thêm giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam (02 bản phô tô đã được chứng thực);
- Trường hợp nhà ở được xây dựng trên đất thuê (hoặc đất mượn), phải kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (hoặc cho mượn) và hợp đồng cho thuê (hoặc cho mượn) đất để xây dựng nhà ở được tổ chức công chứng chứng nhận (02 bản sao)
Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (02 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp mới Giấy CNQSH nhà ở (Phụ lục số 1)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 100.000 đồng/Giấy đối với trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22