Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-008722-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý - Đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị cấp huyện
Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo phòng phân hồ sơ cho chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ. Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đáp ứng quy định chuyên viên xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký duyệt theo thẩm quyền. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sửa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết Phòng sẽ có công văn trao đổi thông tin chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho công dân
Bước 4: Hồ sơ sau khi được Phòng thẩm định xử lý (Có cờ trình, phiếu chuyển thông tin nhà đất và phôi của GCN) chuyển lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu, trong đó nêu rõ lý do mất Giấy chứng nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mất giấy tờ này (01 bản chính)
Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp xã nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực nông thôn (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Phụ lục số 2)
Tải về
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Phụ lục số 3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 50.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-008722-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28