Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-009546-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý - Đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc mua, thuê mua, được tặng cho, đổi, được thừa kế nhà ở mà bên chuyển nhượng có Giấy chứng nhận lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị cấp huyện
Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo phòng phân hồ sơ cho chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ. Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đáp ứng quy định chuyên viên xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký duyệt theo thẩm quyền. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sửa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết Phòng sẽ có công văn trao đổi thông tin chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho công dân
Bước 4: Hồ sơ sau khi được Phòng thẩm định xử lý (Có tờ trình, phiếu chuyển thông tin nhà đất và phôi của Giấy chứng nhận) chuyển lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (01 bản chính)
Hợp đồng (hoặc Văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở; kèm theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở củaa bên chuyển nhượng (bản chính). Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở đối với trường hợp hiện trạng nhà ở và đất ở có sự thay đổi hoặc chỉ chuyển nhượng một phần nhà ở, đất ở (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở (Phụ lục số 1)
Tờ khai lệ phí trước bạ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 50.000 đồng/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-009546-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30