Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-009639-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý - Đô thị (phòng Công thương)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại mục 7 biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phập tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị (phòng Công thương) cấp huyện
Bước 3: Phòng Quản lý đô thị (phòng Công thương) tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo phòng phân công hồ sơ cho các chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ hành chính.
- Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sửa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết phòng sẽ có công văn trao đổi thông tin chuyển trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người yêu cầu. Nếu hồ sơ đúng quy định chuyên viên thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký duyệt theo thẩm quyền
Bước 4: Hồ sơ sau khi được phòng thẩm định, xử lý (có tờ trình của phòng) sẽ được chuyển sang lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp phép. Hồ sơ chuyển xuống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả cho người yêu cầu
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Quyết định cho thuê hoặc giao đất của cấp có thẩm quyền, hợp đồng thuê đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó mục đích sử dụng đất phải đúng với mục đích xây dựng công trình kèm theo bản sao hợp lệ biên bản bàn giao mốc giới khu đất tại thực địa do cơ quan quản lý đất đai lập đối với trường hợp cho thuê hoặc giao đất
Văn bản chấp thuận đầu tư của cấp thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
01 bộ hồ sơ dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư
Bản vẽ thiết kế: 03 bộ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu số 1a)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng công trình 100.000đ/giấy phép
Phí xây dựng 0,25% giá trị xây lắp trước thuế (không bao gồm thiết bị lắp đặt)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-009639-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
43