Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-011470-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân bổ sung hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân xin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho thương nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: - Trả kết quả tại văn phòng của Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp
Trong trường hợp giấy tờ quy định được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đăng ký mới: 4.000.000 đồng/1 lần đăng ký; - Đăng ký lại: 500.000 đồng/1 lần đăng ký.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-011470-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19