Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-011531-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp thẻ, sau 3 ngày làm việc Sở có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này; Đơn vị hoạt động điện lực (phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện) căn cứ các tiêu chuẩn về Kiểm tra viên điện lực, lập danh sách và văn bản đề nghị cấp (hoặc cấp lại) thẻ Kiểm tra viên điện lực
Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết. Sở Công Thương tổng hợp nhu cầu của tất cả các Đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh, tổ chức lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực; cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
Bước 3: Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, quyết định nâng bậc lương công nhân
Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực: 1 bản
02 ảnh cỡ 2 x 3 cm
Bản khai quá trình công tác có xác nhận của đơn vị: 1 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới thẻ kiểm tra viên điện lực - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-011531-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22