Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-027698-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đia chính - Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phập tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn
Bước 3: Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sữa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết cán bộ chuyên môn chuyển trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người yêu cầu. Nếu hồ sơ đúng quy định cán bộ chuyên môn thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Phù hợp với chủ trương của Tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.
2. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
3. Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
4. Công trình sửa chữa, cải tạo phải đảm bảo an toàn về kết cấu, không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, đảm bảo khoảng cách đến các công trình xung quanh như: cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
5. Đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường phải bảo đảm khoảng cách theo quy định , không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
6. Ðối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
8. Đối với công trình xin cấp giấy phép xây dựng tạm phải phù hợp với tiến độ thực hiện quy hoạch; Quy mô công trình được phép xây dựng tạm do chủ đầu tư quyết định nhưng không quá 02 tầng và phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an tòan của công trình.
Yêu cầu chung về bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng: Tất cả các bản vẽ thiết kế đều phải thể hiện bằng tiếng Việt Nam.
- Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2 hoặc từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện.
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định nói trên thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế hoặc thuê cá nhân thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất phải thể hiện rõ kích thước, diện tích chiếm đất của ngôi nhà và các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài (nếu có); trường hợp nhà có tầng lầu thì phải thể hiện mặt bằng các tầng lầu và mặt đứng chính công trình
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu số 1c)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở - Phí Xây dựng - 50.000đ/giấy phép - 2.500 đồng/ m2 sử dụng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-027698-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21