Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-027792-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đia chính - Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ. Bộ phập tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sữa bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết cán bộ chuyên môn chuyển trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người yêu cầu. Nếu hồ sơ đúng quy định cán bộ chuyên môn thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản vẽ thiết kế: 03 bộ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (Mẫu số 2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí xây dựng 2.500 đồng/m2 sử dụng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-027792-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35