Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-054076-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung
Bước 3: - Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu phụ lục I-2) Thông tư 03/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT)
Dự thảo điều lệ công ty; Dự thảo phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (theo mẫu phụ lục II-1) Thông tư 03/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT)
Kèm theo danh sách thành viên cần có:
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh đối với thành viên).
+ Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ĐKKD).
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu danh sách thành viên cty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Tải về
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-054076-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46