Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-054501-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung
Bước 3: - Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu phụ lục I-4 Thông tư 03/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT)
Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc giấy tờ tương đương của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước), quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh
Danh sách người đại diện theo ủy quyền ( theo mẫu phụ lục II-4 Thông tư 03/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khỏan 3 Điều 67 của Luật doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ KH &ĐT quy định. Kèm theo danh sách này phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền, quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính phủ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khỏan 4 Điều 67 của Luật doanh nghiệp: 1 bản
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khỏan 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền của cty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Tải về
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trở lên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-054501-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15