Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-055102-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại mục thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận 239 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết.Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra, viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho công dân bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; sáng từ 7giờ 00 đến 11 giờ 30 ; chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần).
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu
Quyết định đầu tư
Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt
Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
Hồ sơ dự thầu
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lệ phí bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000, đồng và tối đa là 30.000.000, đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-055102-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34