Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-056676-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Bước 4: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng)
Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)
Bản điều lệ công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh)
Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (mẫu phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (mẫu phụ lục I-9); danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh (mẫu phụ lục I-10)
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam
+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
- Hộ chiếu Việt Nam
- Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài
+ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
Văn bản uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật
Văn bản xác nhận vốn pháp định (ngành, nghề phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
Đối với thành viên hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân phải có thêm: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản sao sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận)
Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
công ty hợp danh
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
Tải về
Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tải về
Văn bản đăng ký đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-056676-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29