Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-057274-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty Nhà nước, thì công ty Nhà nước nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh & Xã hội
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết
Bước 4: Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh & Xã hội để trả kết quả cho công ty nhà nước
Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc Công ty ký
Kế hoạch thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; quy chế thi, quy định điểm đạt được đề nghị nâng ngạch
Tổng hợp kết quả đề nghị nâng ngạch kèm theo bài thi lý thuyết
Bản sao có công chứng Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
Danh sách đề nghị, mẫu quyết định nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty Nhà nước - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-057274-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21