Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-058586-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Khai thác Công trình thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ nộp hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận 1 cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận 1 cửa ghi sổ theo dõi và chuyển Chi cục Thủy lợi xử lý
Bước 3: - Trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (phụ lục 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủylợi - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-058586-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
44