Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-059222-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi kiểm tra cơ sở
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y đồng thời nếu cơ sở có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Chi cục Thú y – 54 Trần Qúy Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận. Nếu cơ sở đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y đồng thời nếu cơ sở có yêu cầu, Chi cục sẽ cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở. Nếu cơ sở chưa đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, cán bộ kiểm tra sẽ nêu rõ lý do, hướng dẫn cách khắc phục và hẹn ngày tái kiểm tra
Bước 3: - Trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thú y.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đề nghị chứng nhận đạt điều kiện vệ sinh thú y
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Có công suất đến 5 triệu: 200.000đ/ 1 lần
- Có công suất từ 05-10 triệu con/năm: 300.000đ/1lần
- Có công suất từ 10-20 triệu con/năm: 399.000đ/1lần
Phí kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở sản xuất giống thủy sản: Có công suất > 20 triệu con/năm: 551.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-059222-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33