Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-060028-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa tại Chi cục Thú y -54 Trần Qúy Cáp – Phan Thiết – Bình Thuận). Khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục và hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi sổ theo dõi và chuyển Phòng chuyên môn xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho công dân bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: - Trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thú y.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản đã cấp (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản 20.000đ/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-060028-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
156