Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-060276-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận – 17 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra lại hồ sơ nếu có sai xót thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đó bổ sung. Nếu đã hợp lệ thì vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn và chuyển cho phòng chuyên môn giải quyết
Bước 3: - Trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ . Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc cơ quan được Chủ đầu tư ủy quyền)
Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu)
Tài liệu liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền (photocopy công chứng)
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (photocopy công chứng)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật -dự toán (photocopy công chứng)
Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu kèm theo hồ sơ mời thầu được duyệt)
Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật (photocopy công chứng)
Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. (photocopy công chứng)
Văn bản xử lý tình huống của cấp có thẩm quyền ( nếu có)
Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đầu thầu, biên bản mở thầu
Quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu (photocopy công chứng)
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Được tính bằng 0,05% giá trị một gói thầu và tiền phí thu được không quá 30.000.000đồng một gói thầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-060276-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25