Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061184-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu kinh doanh, hộ kinh doanh karaoke trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Sau khi được hướng dẫn, người có nhu cầu kinh doanh đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp xã nơi đặt cơ sở kinh doanh để UBND cấp xã xác nhận theo yêu cầu trong đơn xin cấp phép kinh doanh
Bước 3: Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, lập phiếu hẹn trả hồ sơ theo quy định, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin liên hệ phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thẩm định điều kiện cấp phép theo quy định.
Sau khi thẩm định điều kiện cấp phép, cán bộ văn hóa thông tin chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã ghi ý kiến xác nhận và đề nghị của địa phương:
- Đối với đơn xin thay đổi chủ kinh doanh: UBND cấp xã xác nhận việc chấp hành các quy định của hộ kinh doanh trong thời gian qua, ý kiến đề nghị Sở Văn hóa thông tin cấp phép
Bước 4: Sau khi ký xác nhận, lãnh đạo UBND cấp xã chuyển hồ sơ về bộ phận một cửa UBND cấp xã để giao trả lại cho nhân dân theo phiếu hẹn
Bước 5: Người có nhu cầu kinh doanh, hộ kinh doanh karaoke nhận lại hồ sơ đã được UBND cấp xã xác nhận và đến nộp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện để bộ phận một cửa UBND cấp huyện hoặc phòng Văn hóa thông tin chuyển Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép kinh doanh và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện thay đổi chủ kinh doanh karaoke:
Chỉ cấp Giấy phép kinh doanh khi thay đổi chủ kinh doanh trong trường hợp chủ mới vẫn kinh doanh trên địa điểm cũ và trong quá trình hoạt động chủ cũ không có vi phạm.
Đơn xin thay đổi chủ kinh doanh, UBND cấp xã và Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện xác nhận vào
Giấy phép kinh doanh đã cấp
Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh karaoke 100.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh karaoke trong trường hợp thay đổi chủ kinh doanh - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-061184-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19