Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061197-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu kinh doanh, hộ kinh doanh vũ trường trong trường hợp chuyển địa điểm mới trực tiếp đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Sau khi được hướng dẫn, người có nhu cầu kinh doanh đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ sau đó chuyển hồ sơ đến phòng Văn hóa và thông tin
Bước 3: Phòng Văn hóa và thông tin chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Bước 4: Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở cấp giấy phép kinh doanh. Sau đó Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa để trả cho Phòng Văn hóa và thông tin và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vũ trường :
1. Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ.
2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật trở lên.
3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.
4. Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.
Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường trong trường hợp chuyển địa điểm mới (có xác nhận của chính quyền địa phương và phòng Văn hóa - thông tin huyện, thị xã, thành phố)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh mới (nếu là thuê phải có hợp đồng sử dụng địa điểm kèm theo và có xác nhận của chính quyền địa phương)
Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi chuyển địa điểm mới
Giấy phép kinh doanh đã cấp
Biên bản thẩm định phòng (có xác nhận của chính quyền địa phương và Phòng Văn hóa - thông tin huyện, thị xã, thành phố)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường 100.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường trong trường hợp chuyển địa điểm mới - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-061197-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15