Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061220-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thực hiện quảng cáo trực tiếp đến bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Sau khi được hướng dẫn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thực hiện quảng cáo đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Sau đó Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện :
Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Quốc lộ :
Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ … thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Quốc lộ ít nhất 27m.
Chỉ giới xây dựng trên các tuyên Tỉnh lộ :
Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ … thì chỉ giới xây dựng công trình tại mép ngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 21m).
Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Huyện lộ :
Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ … thì chỉ giới xây dựng công trình tại mép ngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Huyện lộ ít nhất 14,5m).
Trường hợp các công trình như panô, biển quảng cáo nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì thực hiện theo khoản 3, Điều 25 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004.
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá
Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 1. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. 2. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m đến dưới 40m : 500.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. 3. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m đến dưới 30m : 400.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. 4. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m đến dưới 20m : 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. 5. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m : 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. 6. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quan, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái. 7. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-061220-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
24