Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061308-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trực tiếp đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Sau khi được hướng dẫn, Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định, sau đó chuyển đến phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, sau khi báo cáo kết quả thẩm định cho Giám đốc Sở phòng chuyên môn trình Giám đốc Sở ký công nhận hạng. Đối với hạng 3 sao trở lên thì phòng chuyên môn gửi hồ sơ cho Tổng cục Du lịch công nhận hạng. Sau đó Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch :
- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;
Cụ thể :
+ Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
+ Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
+ Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại (Phụ lục 2 Thông tư 88/2008)
Bản sao có giá trị pháp lý:
- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
- Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
Hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ nêu trên, thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định lại - Loại xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại xếp hạng 3 sao: 1.500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại xếp hạng 1 sao, 2 sao: 400.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại xếp hạng tiêu chuẩn tối thiểu: 200.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định lần đầu - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao: 500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu: 300.000 đồng/lần/cơ sở.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-061308-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21