Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061625-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (15 ngày Sở thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản, 30 ngày là Bộ xem xét cấp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Phòng phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh & Xã hội
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở hoặc Ủy ban nhân dân Tỉnh ký trình Bộ Lao động Thương binh & Xã hội phê duyệt
Bước 4: Sau khi Bộ Lao động Thương binh & Xã hội phê duyệt gửi về Sở Lao động Thương binh & Xã hội thì Phòng phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh & Xã hội có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, công dân
Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo (Mẫu số 1)
Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đăng ký hộ khẩu thường trú theo (Mẫu số 2);
- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp.
Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung theo quy định tại Mục A, Mục B, Mục C, Mục D Phần I (Thông tư số 15/2004/TTLT ngày 12/11/2004)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 (Nghị định số 147/2003/NĐ-CP)
Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì ngoài quy định tại điểm 1 Thụng tu số 15/2004/TTLT, trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp (gia hạn) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-061625-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27