Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-062885-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế. Cán bộ Bộ phậm một cửa của Sở Y tế kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện hồ sơ cần nộp
Bước 3: TNhận hồ sơ đã hợp lệ, chuyển cho phòng chuyên môn tổ chức đi thẩm định cơ sở
- Nếu kết quả thẩm định ĐẠT, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc".
- Nếu kết quả thẩm định là KHÔNG ĐẠT, lưu biên bản thẩm định không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những mặt chưa đạt và làm đơn đề nghị tái thẩm định.
Bước 4: Trả kết quả theo đúng thời gian quy định
Đơn đăng ký kiểm tra "Thực hành tốt nhà thuốc"
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn,cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện Thực hiện tốt nhà thuốc tại cơ sở (theo danh mục kiểm tra ban hành kèm theo công văn số 2313/QLD-CL ngày 11/5/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục kiểm tra GPP, GDP và một số mẫu quy trình)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kiểm tra "Thực hành tốt nhà thuốc" (Phụ lục 1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-062885-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
38