Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-067186-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính - Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường (địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư chuyển Tổ Một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Thời hạn giải quyết: Thẩm quyền cấp phép thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Không quá 42 ngày làm việc; trong đó: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 05 ngày; - Sở Tài nguyên & Môi trường: 37 ngày. Thẩm quyền cấp phép thuộc Sở TN&MT: Không quá 37 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp phép thăm dò nước dưới đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT (gọi tắt là Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận.
a)Trong thời hạn không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì cấp phép hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Sở TN&MT trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do cho bên xin phép;
b)Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở TN&MT, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép và gửi cho Sở TN&MT; trường hợp không cấp phép, phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để Sở TN&MT trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép;
c)Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT thông báo cho người được cấp phép biết để thực hiện Nghĩa vụ tài chính (NVTC);
d)Sau khi người được cấp phép thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT trao giấy phép cho người được cấp phép;
Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép
Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại nơi dự kiến xả nước thải
Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp lệ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (theo mẫu)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc bản cam kết Bảo vệ môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000 khu vực Bình Thuận
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc Quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có QSDĐ, được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/XNT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thủy lợi 100.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-067186-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18