Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-067343-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính - Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường (địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư chuyển Tổ Một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết xong hồ sơ: Không quá 18 ngày làm việc - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 03 ngày; - Sở Tài nguyên & Môi trường: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp phép thăm dò nước dưới đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT (gọi tắt là Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận.
a) Trong thời hạn không quá mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT kiểm tra năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì Sở TN&MT trả lại hồ sơ cho bên xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép và nêu rõ lý do không cấp;
b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở TN&MT, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép và gửi cho Sở TN&MT; trường hợp không chấp nhận gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để Sở TN&MT trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoặc Sở TN&MT bổ sung hồ sơ cấp phép (trường hợp thiếu sót thuộc Sở TN&MT);
c) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT thông báo cho người được cấp biết để thực hiện Nghĩa vụ tài chính (NVTC).
d) Sau khi người được cấp thực hiện xong NVTC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT trao quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho người được cấp.
Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu)
Bản sao giấy phép đã được cấp
Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (theo mẫu)
Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b và c của khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (theo mẫu) của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.
Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 02a)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định gia hạn, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 275.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-067343-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16