Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-067775-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính - Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường (địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư chuyển Tổ Một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 05 ngày; - Sở Tài nguyên & Môi trường 25 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT (gọi tắt là Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận. Sở TN&MT tổ chức thẩm định ĐTM theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (theo mẫu)
07 bản đánh giá tác động môi trường của dự án (theo mẫu)
01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 6)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường chính thức: - Trường hợp phải mời chuyên gia từ địa phương khác ngoài tỉnh tham gia Hội đồng thẩm định mức thu 5.000.000 đồng/báo cáo
Trường hợp không mời chuyên gia từ địa phương khác ngoài tỉnh tham gia Hội đồng thẩm định mức thu 4.000.000 đồng/báo cáo
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-067775-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22