Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-077644-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.
- Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực. Khi chứng thực bản sao từ bản chính người thực hiện chứng thực phải ghi rõ “chứng thực bản sao đúng với bản chính", ngày, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực .
- Trang đầu tiên của bản sao phải được ghi rõ chữ "BẢN SAO" vào chỗ trống phía trên bên phải, nếu bản sao có từ hai tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
1. Bản chính;
2. Bản sao cần chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 1000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa không quá 50.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [375]
Thủ tục chuyển trường cho học sinh học cấp trung học cơ sở - Bình Thuận
Thủ tục xin mở lớp dạy thêm bậc trung học cơ sở - Bình Thuận
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Bình Thuận
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) - Bình Thuận
Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng ăn, căn tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn quy mô nhỏ, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Thuận
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Bình Thuận
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với trường hợp đã có Giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Bình Thuận
Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Bình Thuận
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân có diện tích không quá 1 ha và công suất không quá 5.000 m3/năm và thời gian khai thác, kể cả gia hạn không quá 5 năm, không sử dụng vật liệu nổ (riêng khai thác cát xây dựng trên sông, suối không quá 12 tháng, gia hạn không quá 24 tháng) - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị - Bình Thuận
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở) - Bình Thuận
Cấp Giấy phép xây dựng tạm - Bình Thuận
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên - Bình Thuận
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy chính từ 90 CV trở lên - Bình Thuận
Hỗ trợ ngư dân thay máy mới có công suất từ 40CV trở lên - Bình Thuận
Cấp giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá công suất dưới 20 CV) - Bình Thuận
Hợp đồng lao động chờ thi tuyển - Bình Thuận
Hồ sơ dự thi Công chức, viên chức - Bình Thuận
Tiếp nhận chuyển chế độ hưu xã từ tỉnh ngoài vào - Bình Thuận
Cấp phép trú đóng của các đơn vị ngoài tỉnh - Bình Thuận
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở - Bình Thuận
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Bình Thuận
Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Bình Thuận
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mua bán thuốc thú y thủy sản, dịch vụ thú y thủy sản) - Bình Thuận
Gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Bình Thuận
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủylợi - Bình Thuận
Giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng - Bình Thuận
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Bình Thuận
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bình Thuận
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Bình Thuận
Đăng ký tổ chức chứng nhận VietGap cho rau, quả, chè an toàn - Bình Thuận
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Bình Thuận
Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Bình Thuận
Thẩm định trình độ công nghệ để được hưởng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh - Bình Thuận
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Bình Thuận
Cấp giấy xác nhận không có Quốc tịch Việt Nam - Bình Thuận
Cấp giấy xác nhận mất Quốc tịch Việt Nam - Bình Thuận
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trong trường hợp có diện tích từ 40m2 trở lên - Bình Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Bình Thuận
Gia hạn cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Bình Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Bình Thuận
Gia hạn cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Bình Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường trong trường hợp chuyển địa điểm mới - Bình Thuận
Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch - Bình Thuận
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bình Thuận
Cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Patin - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thể dục Thẩm mỹ - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên mắt - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu - Bình Thuận
Cấp, đổi phù hiệu vận tải “Xe hợp đồng” - Bình Thuận
Chi trả chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 75 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Quyết định 09-QĐ/UBND - Bình Thuận
Chia công ty cổ phần - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Cấp thẻ an toàn điện - Bình Thuận
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (đăng ký mới; đăng ký bổ sung, sửa đổi) - Bình Thuận
Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuyến theo tuyến cố định nội tỉnh và các tuyến liên tỉnh dưới 1000km đã được chấp thuận - Bình Thuận
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Bình Thuận
Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống - Bình Thuận
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty Cổ phần - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định (đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho một công trình) - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định (đề nghị cấp giấy phép xây dựng một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án) - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 1 - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 - Bình Thuận
Tách công ty cổ phần - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Bình Thuận
Thẩm tra Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Quyết định cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Bình Thuận
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Bình Thuận
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề Dược - Bình Thuận
Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bình Thuận
Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chấn trị - Bình Thuận
Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bình Thuận
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ - Bình Thuận
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bình Thuận
Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp - Bình Thuận
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đại diện thường trú báo chí trên địa bàn - Bình Thuận
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu công nghiệp trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Bình Thuận
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trường hợp do thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện từ tỉnh khác đến tỉnh Bình Thuận - Bình Thuận
Cấp lại trong trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy - Bình Thuận
Thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp khai thác các tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định nội tỉnh và các tuyến liên tỉnh dưới 1000 km - Bình Thuận
Cấp mới thẻ kiểm tra viên điện lực - Bình Thuận
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất - Bình Thuận
Cấp phép khai thác khoáng sản có công suất không quá 100.000 m3/năm và thời gian khai thác, kể cả gia hạn không quá 5 năm, không sử dụng vật liệu nổ - Bình Thuận
Thành lập công ty nhà nước - Bình Thuận
Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất - Bình Thuận
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt - Bình Thuận
Cấp phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Bình Thuận
Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tỉnh - Bình Thuận
Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tổ chức chính trị xã hội - Bình Thuận
Cấp phù hiệu Xe taxi - Bình Thuận
Thoả thuận cấp giấy phép xây dựng biển quảng cáo - Bình Thuận
Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” - Bình Thuận
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài học trung học phổ thông - Bình Thuận
Thủ tục đăng ký kinh doanh vũ trường - Bình Thuận
Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư - Bình Thuận
Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư - Bình Thuận
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bình Thuận
Đăng ký Bán Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất đối với công ty nhà nước - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu cá nhân) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (công lập và tư thục) - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư - đổi giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho đầu tư nước ngoài) - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (áp dụng cho đầu tư nước ngoài) - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư – đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (áp dụng cho đầu tư nước ngoài) - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Bình Thuận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Bình Thuận
Hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn - Bình Thuận
Hoạt động phân phối điện tại nông thôn - Bình Thuận
Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty cổ phần - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Bình Thuận
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân thay máy mới có công suất từ 40CV trở lên - Bình Thuận
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy chính từ 90 CV trở lên - Bình Thuận
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên - Bình Thuận
Xác nhận đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản - Bình Thuận
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh (áp dụng cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài) - Bình Thuận
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư - Bình Thuận
Nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty Nhà nước - Bình Thuận
Đăng ký tổ chức chứng nhận VietGAP trên trái thanh long - Bình Thuận
Cấp giấy phép sản xuất rượu - Bình Thuận
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Đăng ký kinh doanh đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Bình Thuận
Đăng ký Thay đổi Chủ sở hữu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Cổ phần - Bình Thuận
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bình Thuận
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Bình Thuận
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bình Thuận
Cấp Thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Thuận
Đăng ký dịch vụ xoa bóp - massage - Bình Thuận
Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) - Bình Thuận
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Bình Thuận
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bình Thuận
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị - Bình Thuận
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền - Bình Thuận
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở điều trị không dùng thuốc - Bình Thuận
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y h